ప్రొఫైల్

  • కంపెనీ పేరు: TBS / టోక్యో బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ సిస్టమ్, ఇంక్.
  • జపనీస్: టోక్యో బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇంక్.
  • స్థాపించబడింది: 1951
  • వెబ్‌సైట్: www.tbs.co.jp

కార్యక్రమం

  • యొక్క జాబితాను చూడండిTBS సినిమాలు
  • యొక్క జాబితాను చూడండిTBS డ్రామా సిరీస్