లోట్టే ఎంటర్టైన్మెంట్

Lotte Entertainment.jpg

ప్రొఫైల్

  • కంపెనీ పేరు: లోట్టే ఎంటర్టైన్మెంట్
  • కొరియన్: లోట్టే ఎంటర్టైన్మెంట్
  • స్థాపించబడింది: సెప్టెంబర్, 2003
  • చిరునామా: 1556-4,Seocho3-డాంగ్,సెచో-గు,సియోల్, కొరియా (110-040)
  • టెలి: 82-2-3470-3597
  • ఫ్యాక్స్: 82-2-3470-3549
  • వెబ్‌సైట్: lotteent.co.kr

సినిమాలు

  • యొక్క జాబితాను చూడండిలోట్టే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సినిమాలను పంపిణీ చేసింది
  • యొక్క జాబితాను చూడండిలోట్టే కల్చర్‌వర్క్స్ సినిమాలను పంపిణీ చేసింది